Te de Vidage Bi Bac avec Trop Plein - ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ - Overflow Discharge Tee
Te de Vidage Bi Bac avec Trop Plein
22 février 2015
Vidage Automatique de Baignoire - ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ - Overflow Discharge Bath With Cable
Vidage Automatique de Baignoire
22 février 2015
Afficher tout

Te de Vidage Bi Bac

Te de Vidage Bi Bac - ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﺜﻼﺙ ﺷﻌﺐ ﻟﺤﻮﺿﻴﻦ - Tee Dump Bin Bi

Te de Vidage Bi Bac

1   1/2″

ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﺜﻼﺙ ﺷﻌﺐ ﻟﺤﻮﺿﻴﻦ

1   1/2″

Tee Dump Bin Bi

1   1/2″