Te de Vidage Bi Bac Siphon Cross Trop Plein - ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻛﺮﻭﺱ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ - Siphon Cross Tee Dump Bin Bi

Te de Vidage Bi-Bac Siphon Cross Trop Plein – ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻛﺮﻭﺱ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ – Siphon Cross
Tee Dump Bin Bi