Te de Vidage Bi Bac Siphon Cross - ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻛﺮﻭﺱ - Siphon Cross Tee Dump Bin Bi

Te de Vidage Bi-Bac Siphon Cross 1 1/2″ – ﻭﺻﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻛﺮﻭﺱ – Siphon Cross Tee Dump Bin Bi